Wat biedt fiftyfifty?

What to write?

Onderzoeksvoorstel
Aan de basis van je onderzoek gaat een heldere beschrijving van de probleemstelling vooraf.  We onderzoeken samen alle literatuur die al voorhanden is om herhaling te voorkomen. Dit legt bloot wat in dit onderzoeksveld wordt gemist. Op basis hiervan schrijf je een onderzoeksvoorstel waar fiftyfifty je bij zal begeleiden.

Onderzoeksmethode
Een onderzoeksmethode onderscheidt tenminste twee vormen. De eerste is kwalitatief, de tweede kwantitatief. Fiftyfifty begeleidt je bij de keuze voor deze methodes. Ook bij de vraag hoe je de gekozen onderzoeksmethode kunt toepassen begeleidt fiftyfifty je.

Validiteit en betrouwbaarheid
Ieder onderzoek moet valide en betrouwbaar worden afgerond. Door de onderzoeksmethode op de correcte manier uit te voeren kun je je conclusies garanderen. Fiftyfifty begeleidt je om deze stappen nauwgezet en correct te volgen.

Data-analyse
Fiftyfifty begeleidt je om uit de bijeengebrachte data de juiste analyse te kiezen en uit te voeren. Hieruit volgt dat je de resultaten uit de analyse juist interpreteert en deze op een correcte manier in je scriptie kunt rapporteren. Als laatste wordt dan de conclusie geformuleerd.

How to write

Structuur
Naast weten wat op te schrijven, is de manier waarop je schrijft ook van belang. Een onderzoeksartikel heeft een vaste indeling en daarbij stelt iedere opleiding bepaalde eisen aan de indeling. Fiftyfifty begeleidt je bij het aanbrengen van de juiste structuur in de tekst zodat je voldoet aan de geldende criteria. Fiftyfifty begeleidt je om de geschreven onderdelen op elkaar aan te sluiten zodat de scriptie een duidelijke rode draad krijgt.

Taal: spelling en grammatica
Een belangrijk criterium is dat je scriptie geen spellingsfouten of grammaticale fouten bevat. Fiftyfifty begeleidt je hierbij door je teksten te controleren en te voorzien van feedback.

Bronvermelding
Je wilt niet van plagiaat beschuldigd worden. Daarom vermeld je in je scriptie bronnen (boeken, tijdschriften, websites) die je gebruikt hebt bij het beantwoorden van je onderzoeksvragen. Voor het verwijzen naar bronnen gebruik je een bepaalde methode, de referentiestijl. Je opleiding informeert je welke referentiestijl je moet gebruiken. Fiftyfifty begeleidt je bij het correct toepassen van deze referentiestijl.

Meld je aan

Do need you help?

Meld je aan